صفحه اصلی 02144846844 09195020448

فروش خالص و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

فروش خالص و نحوه محاسبه آن

صورت درآمد یک راهنمای گام به گام است که نشان می دهد کسب و کار شما چقدر درآمد دارد و به کدام سمت می رود. رقم خالص فروش همان چیزی است که پس از کسر همه تخفیف‌های فروش، بازده و کمک هزینه‌ها از فروش ناخالص شما باقی می‌ماند.

اگر تفاوت بین فروش ناخالص و خالص از استاندارد صنعت شما فراتر رود، ممکن است بخواهید دلیل آن را بیابید. ممکن است به مشتریان خود تخفیف فروش بالایی بدهید یا ممکن است مقدار زیادی کالای برگشتی داشته باشید. مقایسه صورت‌های درآمد ماهانه‌تان می‌تواند به شما کمک کند تا مشکلات را قبل از اینکه غیرقابل مدیریت شوند، مشخص کنید و حل کنید.

فروش خالص به مجموع فروش انجام شده توسط یک کسب و کار پس از در نظر گرفتن همه کسرها اشاره دارد.

فروش خالص به مجموع فروش انجام شده توسط یک کسب و کار پس از در نظر گرفتن همه کسرها اشاره دارد. فروش خالص کل فروش انجام شده در یک بازه زمانی مشخص منهای هر بازده فروش، تخفیف و کمک هزینه فروش است. به طور معمول، فروش خالص برای درک فروش واقعی از مشتریانی که محصولات و خدمات آن را خریداری می کنند، حساب می کند. فروش خالص در صورت های مالی نشان داده می شود و جزء مهمی در کل امور مالی است.

درک نحوه عملکرد فروش خالص به ویژه هنگام محاسبه درآمد کسب و کار و تعیین درآمد خالص کلی شما، که به عنوان نتیجه نهایی نیز شناخته می شود، مهم است. دانستن نحوه محاسبه فروش خالص یکی از اولین گام ها برای ایجاد یک صورت درآمد دقیق برای کسب و کار شما است و یک شرکت حسابداری در این امر به شما کمک خواهد کرد.

تعریف و نمونه هایی از فروش خالص

فروش خالص ممکن است گاهی اوقات به سادگی به عنوان فروش در صورت های مالی شناخته شود، و همچنین ممکن است به عنوان درآمد خالص نامیده شود. اگرچه فروش و درآمد اغلب به جای هم به کار می روند، اما تفاوت جزئی در معنای آنها وجود دارد. فروش عموماً به پولی اطلاق می‌شود که از خرید مصرف‌کنندگان به دست می‌آید، در حالی که درآمد عموماً شامل تمام درآمدهای کسب ‌و کار، از جمله منابع دیگر به جز فروش آن می‌شود.

فروش خالص مقدار فروش محاسبه شده پس از بازده فروش، تخفیف ها و کمک هزینه ها است که از فروش ناخالص کسر می شود. به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار تشخیص دهد که مقدار مشخصی از محصولات را فروخته است، این کسرها باید بر حسب آن کالاها محاسبه شود تا نمایش دقیقی از اعداد بدست آید.

این بینشی برای درک میزان سود کسب و کار فراهم می کند و در واقع می تواند در امور مالی کلی یک کسب و کار محاسبه شود. از آنجایی که فروش خالص به چندین مؤلفه بستگی دارد، ثبت دقیق داده ها، معمولاً در دفتر کل، مهم است تا بتوان فروش خالص را به طور دقیق محاسبه کرد.

عملکرد فروش خالص چگونه است؟

فروش خالص معمولاً در یک سند مالی به نام صورت سود و زیان درج می شود. صورت سود و زیان اساساً خلاصه ای از مقدار درآمد و هزینه های ایجاد شده در یک دوره زمانی مشخص است. برای محاسبه فروش خالص می توان از یک فرمول ساده استفاده کرد.

فروش خالص =  بازده فروش - تخفیف - کمک هزینه - فروش ناخالص

به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما مجموعاً 50 ملیون تومان کالا فروخته است، اما بازده، تخفیف یا کمک هزینه را در نظر نگرفته اید، فروش ناخالص شما 50 ملیون تومان خواهد بود. این مبلغ در بالای صورت سود و زیان قرار می گیرد. و این موضوع به سادگی این معنی را می رساند که شما محصولاتی به ارزش 50 ملیون تومان فروخته اید، اما لزوماً به این معنی نیست که کسب و کار شما تمام درآمد حاصل از فروش را برای خود حساب کند. زیرا سایر کسرها هنوز در نظر گرفته نشده اند.

از محاسبات فروش ناخالص خود، می توانید مبالغ بازده فروش، تخفیف ها و کمک هزینه ها را کم کنید. فرض کنید مجموع این سه مورد برابر با 5 ملیون تومان باشد. در این صورت فروش خالص شما برابر با 45 ملیون تومان خواهد بود.

سپس داده ها در فرمول قرار می گیرند تا نحوه محاسبه فروش خالص نشان داده شود:

45 ملیون تومان = 2 ملیون تومان - 2 ملیون تومان - 1 ملیون تومان - 50 ملیون تومان

مثالی دیگر از نحوه محاسبه فروش خالص

در پایان دوره حسابداری خود، اکنون می توانید ارقام فروش را برای صورت درآمد خود تعیین کنید. با شروع فروش ناخالص، از مجموع تخفیف‌های فروش، بازده و کمک هزینه‌هایی که به مشتریان خود داده‌اید، کم کنید تا فروش خالص شما مشخص شود. به عنوان مثال، در پایان ماه شما 200 ملیون تومان فروش ناخالص داشتید. تعدادی از مشتریان شما از تخفیف فروش استفاده کردند و فاکتورهای خود را زودتر پرداخت کردند. این منجر به تخفیف در مجموع 3 ملیون تومانی شده است. بازده فروش شما در مجموع 10 ملیون تومان و کمک هزینه فروش شما بالغ بر 23 ملیون تومان بوده است. از درآمد ناخالص 200 ملیون تومانی خود، 3 ملیون تومان ، 10 ملیون تومان و 23 ملیون تومان کم کنید تا به درآمد خالص 164 ملیون تومان برسید.

فروش خالص یک رقم مهم در صورت سود و زیان است و باید دقیق باشد، زیرا این مقدار برای محاسبه سود ناخالص در صورت سود و زیان استفاده می‌شود و می‌تواند بر درآمد کسب ‌و کار شما تأثیر بگذارد.

نحوه محاسبه فروش ناخالص

رقم ناخالص فروش کل درآمدی است که کسب و کار شما در یک دوره زمانی مشخص به دست آورده است. این شامل تمام فروش های نقدی، کارت اعتباری، کارت نقدی و اعتبار تجاری شما قبل از کسر تخفیفات فروش و مبالغ بازگشت کالا و کمک هزینه است. اگر از روش حسابداری نقدی استفاده می کنید، فروش ناخالص شما فقط شامل فروش هایی می شود که برای آن وجه دریافت کرده اید. اگر از روش حسابداری تعهدی استفاده می کنید، فروش ناخالص شما شامل تمام فروش نقدی و اعتباری شما می شود.

کسر تخفیف برای فروش

تخفیف های فروش به مشتریان شما اجازه می دهد تا در ازای پرداخت قبل از یک مهلت مشخص، درصدی از مبلغ فاکتور را کسر کنند. تخفیف های فروش یک راه مفید برای کاهش مطالبات حساب های شما و آوردن پول نقد است. مقدار تخفیف فروش، فروش ناخالص شما را کاهش می دهد. هر چه تخفیفی که ارائه می دهید بیشتر باشد، مشتریان شما تمایل بیشتری به پرداخت زودهنگام فاکتور شما دارند.

به عنوان مثال، شما یک فاکتور 10 ملیون تومانی برای مشتری خود ارسال می کنید. اگر ظرف ده روز پرداخت کند به او 2 درصد تخفیف می دهید. تخفیف او را با ضرب 10 ملیون تومان در 2 درصد محاسبه کنید، یعنی 200 هزار تومان. فروش ناخالص شما با 200 هزار تومان تخفیف کاهش می یابد.

بازده و کمک هزینه فروش

بازده و کمک هزینه فروش نیز باعث کاهش فروش ناخالص شما می شود. اگر کالا بازگردانده شود، مشتریان شما انتظار دارند که بازپرداخت کامل را دریافت کنند. اگر کالا قبل از فروش آسیب دیده یا معیوب شده باشد، مشتری شما کاهش قیمت یا کمک هزینه اولیه را دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مشتری کالایی را با قیمت 5 ملیون تومان برگرداند، شما 5 ملیون تومان از فروش ناخالص خود کسر می کنید. اگر مشتری 5 ملیون تومان برای کالای آسیب دیده یا معیوب پرداخت کند و شما 3 ملیون تومان کمک هزینه به او بدهید، فروش ناخالص شما 3 ملیون تومان کاهش می یابد.

کسوراتی که بر فروش خالص اثر میگذارد

مقدار خالص فروش که در صورت سود و زیان محاسبه می شود تحت تأثیر انواع کسورات قرار می گیرد، که همانطور که در فرمول ذکر شده است به شرح زیر می باشد.

بازده فروش

تخفیف ها

کمک هزینه فروش

تاثیر بازده فروش در محاسبه فروش خالص

بازده فروش شامل هرگونه بازگشت محصولات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است. به عنوان مثال، اگر مشتری چیزی را از یک فروشگاه خرده‌فروشی خریداری کند اما بعداً تصمیم بگیرد که محصول را برای بازپرداخت به فروشگاه بازگرداند، این یک بازگشت است. مبلغ آن بازپرداخت زمانی که در صورت سود و زیان قرار می گیرد، در بازده لحاظ می شود و از فروش ناخالص برای محاسبه فروش خالص کسر می شود.

ابتدا اطمینان حاصل کنید که برای تعیین محاسبات صحیح سوابق همه فروش ها و بازده ها را نگه دارید زیرا این امر مستقیماً بر مجموع صورت حساب درآمد کسب و کار شما تأثیر می گذارد.

تاثیر تخفیف ها در محاسبه فروش خالص

تخفیف نوع دیگری از کسر است. هنگامی که تخفیف اعمال می شود، قیمت محصول معمولاً با درصدی از قیمت اصلی کاهش می یابد.

برای محاسبه فروش خالص، تخفیف ها نیز از فروش ناخالص کسر می شود. انواع مختلفی از تخفیف‌ها می‌تواند وجود داشته باشد، از جمله تخفیف‌های فصلی، که در زمان‌های خاصی از سال که تقاضا کاهش می‌یابد، تخفیف‌های نقدی و تخفیف‌های کمی برای خرید عمده اعمال می‌شود.

تاثر کمک هزینه فروش در محاسبه فروش خاص

مانند تخفیف، کمک هزینه فروش نیز از قیمت اصلی محصول کسر می شود. با این حال، کمک هزینه به دلیل خاصی از یک محصول خاص کسر می شود. به طور کلی برای هر مشتری تخفیف وجود دارد، اما این تخفیف ها بیشتر برای مشکلات مربوط به محصولات یا سفارشات آنها اعمال می شود. به عنوان مثال، اگر محصولی دارای نقص یا آسیب باشد، ممکن است از میلغ اصلی مقداری را کسر نمایید. زیرا آن محصول خاص با استاندارد سایر محصولات مشابه سفارش داده شده مطابقت ندارد.

فروش خالص به مجموع فروش انجام شده توسط یک کسب و کار در یک دوره خاص پس از کسر بازده فروش، تخفیف ها و کمک هزینه فروش اشاره دارد.
فروش خالص ممکن است به عنوان "درآمد خالص" یا به سادگی "فروش" نامیده شود که در صورت سود و زیان ذکر شود.
فروش خالص در خط بالای صورت سود و زیان به حساب می آید که خلاصه ای از درآمد و هزینه های تجاری در قالب یک سند مالی است.

اهمیت فروش خالص چیست؟

فروش خالص مهم است زیرا در مقایسه با فروش ناخالص دقیق تر است. این بینشی در مورد کسب و کار شما و میزان درآمد شما ارائه می دهد. این به شما نگاهی اجمالی به سلامت کسب ‌و کارتان می‌دهد، زیرا هزینه‌هایی را که هنگام فروش متحمل می‌شوند برجسته می‌کند. این به شما این امکان را می دهد که بدانید آیا به فروش هدف خود دست پیدا کرده اید یا خیر و آیا واقعاً به جای اینکه بیشتر برای بازده و تخفیف هزینه کنید، درآمد کسب می کنید. این موضوع به تصمیم گیری های تجاری کمک می کند زیرا زمانی که فروش خالص را محاسبه کرده اید می توانید تصمیمات بهتری بگیرید. بگذارید بگوییم ارزش خالص فروش شما کمتر از حد انتظار است، این نشان می دهد که باید بازاریابی خود را تغییر دهید یا تغییراتی در قیمت ها ایجاد کنید تا فروش بیشتری داشته باشید تا به هدف خود برسید.

وقتی صاحبان کسب و کار، سرمایه گذاران و دیگران به فروش ناخالص یک کسب و کار نگاه می کنند، ارقام منحرف کننده ای از فروش دریافت می کنند. همین امر می تواند هنگام تصمیم گیری های کلیدی گمراه کننده باشد و به همین دلیل است که گفته می شود فروش خالص دقیق تر است. تصور کنید اگر یک صاحب کسب و کار متوجه شود که مقدار بالایی فروش دارد در حالی که در واقعیت بسیاری از محصولات بازگردانده می شوند یا به دلیل آسیب و اقلام معیوب ضرر می کنند. در واقعیت، مهم نیست که یک صاحب کسب و کار چقدر مراقب باشد، اشتباهاتی رخ می دهد و بنابراین فروش خالص دیدی واقع بینانه از فروش ارائه می دهد.

وقتی می دانید که محصولات بیشتر از استاندارد صنعت بازگردانده می شوند یا محصولات فقط پس از تخفیف خریداری می شوند، وقت آن است که در استراتژی های خود تجدید نظر کنید. در مورد تخفیف‌ها، تنها زمانی می‌توانید آن‌ها را ارائه دهید که مشتریان به آستانه مشخصی از خرج کردن مقدار مشخصی برسند تا فروش بیشتری داشته باشید. در مورد بازگشت‌های بیشتر، می‌توانید به رایج‌ترین دلیل بازگشت‌ها نگاهی مناسب بیندازید و سپس آن را اصلاح کنید تا دیگر به دفعات تکرار نشود.

کلیه حقوق برای شرکت حسابداری سیستم حساب محفوظ است.