صفحه اصلی 90001026 09195020448

نرخ رشد بازار چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نرخ رشد بازار و نحوه محاسبه آن

نرخ رشد بازار درصد تغییر اندازه بازار را به ما نشان می‌دهد. می تواند مثبت یا منفی باشد و در طول زمان به دلیل عوامل متعددی مانند تغییر در درآمد مصرف کننده و سلایق و ترجیحات مصرف کننده تغییر می کند.

هنگامی که یک کسب و کار بازار خود را تجزیه و تحلیل می کند، نیاز به تفسیر نرخ رشد بازار خود دارد. رشد فروش با نرخ رشد بازار مقایسه می شود.

زمانی که رشد فروش بیشتر یا برابر با نرخ رشد بازار باشد، گفته می شود که کسب و کار عملکرد خوبی دارد. گفته می شود این شرکت سالم است و در مرحله رشد قرار دارد. از سوی دیگر، زمانی که کسب و کار به خوبی پیش نمی رود، رشد فروش کمتر از نرخ رشد بازار خواهد بود، در چنین حالتی، مدیران آن کسب و کار باید دلایل احتمالی را تجزیه و تحلیل کند.

طبیعی است که رشد مثبت برای تمام کسب‌ و کارها مطلوب‌تر است، زیرا نشان می‌دهد پول بیشتری در بازار موجود است. علاوه بر این، بازار رو به رشد پیامدهایی برای شدت رقابت کمتر دارد زیرا شرکت برای رشد فروش نیازی به جلب نظر مشتریان رقبا و رقابت سنگین ندارد.

سپس، شرکت همچنین از نرخ رشد بازار به عنوان یک شاخص مقایسه برای اندازه گیری موفقیت تجاری استفاده می کند. مدیریت معمولاً آن را با نرخ رشد فروش شرکت مقایسه می کند تا ارزیابی کند که آیا استراتژی اجرا شده مؤثر است یا خیر. نرخ رشد فروش بالاتر همیشه مطلوب تر است.

در نهایت، نرخ رشد بازار نیز در طول چرخه عمر محصول متفاوت است. در مرحله معرفی، سرعت رشد کم است و سپس در مرحله رشد تسریع می شود. با اشباع شدن بازار و ورود به فاز بلوغ، نرخ رشد کاهش می‌یابد قبل از اینکه در مرحله نزول در نهایت وارد قلمرو منفی شود.

نحوه محاسبه نرخ رشد بازار

نرخ رشد بازار درصد تغییر اندازه بازار را به ما نشان می‌دهد. می تواند مثبت یا منفی باشد و در طول زمان به دلیل عوامل متعددی مانند تغییر در درآمد مصرف کننده و سلایق و ترجیحات مصرف کننده تغییر می کند.
نحوه محاسبه رشد بازار

هنگام بررسی نحوه محاسبه رشد بازار، روش اصلی شامل گرفتن نمونه آماری و ارزیابی چگونگی تغییر آن در طول زمان با استفاده از یک فرمول ساده است.

یکی از وظایف یک شرکت حسابداری محاسبه نرخ رشد بازار برای کسب و کار شما می باشد.

گام های محاسبه نرخ رشد بازار: 

1. یک پارمتر را به عنوان سنگ میزان و یا متریک انتخاب کنید

ابتدا معیاری را پیدا کنید که سازمان های موجود در بازار هدف شما از آن برای محاسبه رشد بازار استفاده می کنند. از آنجایی که همه بازارها رشد را در آمارهای متعدد مشاهده می کنند، می توانید رشد را با در نظر گرفتن بیشترین آمار مربوط به اهداف خود و مشاهده اینکه چگونه آنها در طول زمان تغییر کرده اند، محاسبه کنید.

برخی از معیارهایی که ممکن است استفاده کنید شامل درآمد، سهم بازار یا نرخ رشد قبلی دیگری است. انواع آماری که شما تصمیم می گیرید محاسبه کنید، مشخص می کند که چه جنبه هایی از رشد یک کسب و کار را با این محاسبه بررسی می کنید.

2. یک مقدار شروع از یک دوره معین پیدا کنید

از داده‌ها و سوابق تاریخی برای یافتن یک مقدار شروع برای آمار داده شده از زمانی در گذشته استفاده کنید. محاسبات رشد نرخ رشد را در یک دوره خاص نشان می دهد، بنابراین یک مقدار شروع را از ابتدای دوره ای که می خواهید رشد را برای آن محاسبه کنید انتخاب کنید. برخی از بازارها به دلیل تحولات ناگهانی با سرعت استثنایی رشد می کنند، اما ارقام با فاصله چند ماه یا چند سال معمولا مفیدترین اطلاعات را به شما می دهند.

3. یک مقدار پایانی از پایان دوره پیدا کنید

تعیین کنید که می‌خواهید دوره محاسبه رشد را کجا قطع کنید و برای آماری که اندازه‌گیری می‌کنید یک رقم پایانی پیدا کنید. در یک زمینه تجاری عملی، تحلیلگران ممکن است ارزش فعلی را برای اعلام پایان رشد انتخاب کنند. در برخی موارد، یک مورخ یا یک تحلیلگر که رفتار بازار را در پاسخ به رویدادهای خاص در یک سازمان یا بازار بررسی می کند، ممکن است چارچوب زمانی وسیع تری را برای تحلیل نرخ رشد بازار انتخاب کند.

4. از فرمول نرخ رشد بازار استفاده کنید

با استفاده از آماری که در مراحل قبل گرفته اید، می توانید از یک فرمول ساده برای محاسبه نرخ رشد استفاده کنید. مقدار پایانی را بگیرید و از مقدار اولیه کم کنید. سپس، آن نتیجه را بر مقدار شروع تقسیم کنید و حاصل را در 100 ضرب کنید. این به شما نرخ رشد آن آمار را در بازه زمانی به صورت درصد می دهد، که سپس می توانید از آن برای نشان دادن نرخ رشد بازار در آن جنبه استفاده کنید.

چرا نرخ رشد بازار را محاسبه کنیم؟

چندین دلیل برای محاسبه نرخ رشد بازار و اینکه چرا برای شرکت ها مهم است.

شرکت ها هنگام برنامه ریزی پیش رو به نرخ رشد بازار نگاه می کنند. این برای شرکت ها بسیار مهم است که بتوانند نرخ رشد بازار و اندازه بازار را در سال آینده پیش بینی کند. سپس شرکت از آن برای تعیین اهداف رشد فروش یا سهم بازار خود در سال آینده و همچنین رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می کند. در نهایت نرخ رشد بازار بر جنبه هایی مانند استراتژی بازاریابی انتخابی، هزینه های تبلیغاتی و جریان نقدی تأثیر می گذارد.

انتخاب استراتژی روند رشد بازار بر استراتژی رقابتی انتخاب شده تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، یک بازار رو به رشد نشان می دهد که مشتریان و مبالغ بیشتری برای خرید در بازر وجود دارند. در نتیجه، شرکت شما شانس بیشتری برای ایجاد درآمد بدون اتخاذ یک استراتژی تهاجمی دارد استراتژی که با رقبا وارد رقابت شدید برای جذب مشتری بشوید.

از سوی دیگر، زمانی که رشد بازار کاهش می یابد یا منفی است، مدیریت باید سیاست های رقابتی سخت تری را اتخاذ نماید. بنابراین، مدیریت باید یک استراتژی موثر اتخاذ کند تا حداقل موقعیت شرکت در بازار را حفظ کند.

نرخ رشد بازار یک معیار بسیار مناسب برای ارزیابی بازاز می باشد و نقش بسار مفیدی را عنوان یک شاخص مقایسه برای ارزیابی موفقیت بازاریابی شرکت ایفا می کند. با مقایسه رشد فروش شرکت با نرخ رشد بازار، آنها ارزیابی می کنند که آیا استراتژی اجرا شده موثر است یا خیر.
مثلا هنگامی که نرخ فروش کمتر از نرخ رشد بازار باشد این یک زنگ خطر برای مدیریت شرکت می باشد. ابتدا مدیران کسب و کار باید بررسی کند که چرا این اتفاق افتاده است. سپس، آنها باید علت را پیدا کنند، مثلاً به دلیل قیمت بسیار بالا یا تبلیغات نامناسب. سپس آن شرکت  اقداماتی را برای بهبود آن در آینده انجام داد.

از سوی دیگر، اگر رشد فروش بیشتر از رشد بازار باشد، می تواند نشان دهنده استراتژی رقابتی موثر شرکت باشد. در نتیجه سهم بازار این شرکت افزایش یافته است. بنابراین شرکت باید این استراتژی را حفظ یا در آینده بهبود بخشد.

فرمول نرخ رشد بازار

فرمول نرخ رشد بازار بسیار آسان است. برای محاسبه رشد سالانه، اندازه بازار را در سال قبل از سال جاری کاهش می دهیم. سپس، نتیجه را بر اندازه بازار سال قبل تقسیم می کنیم. سپس در عدد 100 ضرب می کنیم و نتیجه نهایی به صورت درصد بیان می شود.

به عبارت ساده تر، ما اندازه بازار امسال را بر اندازه بازار سال گذشته تقسیم می کنیم. سپس، نتیجه را یک به یک کم می کنیم و نتیجه را به صورت یک درصد بیان می کنیم. این محاسبه همان عدد بالا را تولید خواهد کرد.

در همین حال، برای دریافتن اندازه بازار، می توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:

حجم فروش تمامی شرکت های موجود در بازار

ارزش فروش کلیه شرکت ها در بازار (ارزش بازار)

رویکرد بعدی برای محاسبه رشد، نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) است. بر اساس این رویکرد، می‌توان میانگین رشد را طی چندین سال بدون محاسبه نرخ رشد بازار در هر سال محاسبه کرد و میانگین نتایج را محاسبه کرد. بنابراین، CAGR زمانی مفید است که داده‌های گذشته در دسترس نباشد، زیرا فقط از اعداد دو دوره مختلف استفاده می‌کند. اما باید به خاطر داشته باشید، CAGR فرض می‌کند که رشد سال به سال با نرخ ثابتی است.

چرا نرخ رشد بازار سال به سال متفاوت است؟

رشد بازار از سالی به سال دیگر متفاوت است. ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد:

رشد اقتصادی

 اقتصاد هر از گاهی در نوسان است فراز و نشیب‌ها چرخه کسب و کار نامیده می‌شوند. بر درآمد و چشم انداز اشتغال خانوارها تأثیر می گذارد. وقتی اقتصاد رشد می کند، شغل و درآمد بیشتری برای خانوارها وجود دارد. فعالیت تجاری نیز افزایش می یابد. معمولاً منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می شود.

درآمد مصرف کننده

درآمد بالاتر تمایل و توانایی مصرف کنندگان را برای پرداخت برای محصولات افزایش می دهد. مصرف کنندگان پول بیشتری برای خرج کردن دارند و تقاضای بیشتر برای محصولات و رشد بازار را ممکن می سازد.

تغییر در سلایق و ترجیحات مصرف‌کننده

تغییر در ذائقه مصرف‌کننده می‌تواند به ترجیح یک محصول خاص منجر شود که تقاضا برای آن را افزایش می‌دهد و رشد بازار آن را افزایش می‌دهد. یا برعکس، سلایق ممکن است بر خلاف محصول باشد و تقاضا و رشد بازار را کاهش دهد.

رابطه بین نرخ رشد بازار و سهم بازار چیست؟

رشد بازار افزایش یا کاهش اندازه بازار را در طول زمان اندازه گیری می کند. در همین حال، سهم بازار نسبت فروش یک شرکت به اندازه بازار را اندازه گیری می کند. این دو به هم مرتبط هستند و رشد فروش توسط شرکت عامل اتصال این دو شاخص است.
حال، فرض کنید اندازه بازار و فروش شرکت هر دو به طور مثبت در حال رشد هستند.

اگر رشد فروش شرکت کمتر از رشد بازار باشد، سهم آن شرکت از بازار کاهش می یابد.

اگر فروش بیشتر از رشد بازار باشد، سهم شرکت از بازار افزایش می یابد.

اگر رشد فروش و رشد بازار شرکت در یک سطح باشد، سهم سهم شرکت از بازار تغییری نیافته و ثابت است.

هدف شرکت ها و سازمان ها همواره این است که سهم خود را از بازار افزایش بدهند. این نشان می دهد که استراتژی رقابتی شرکت موفق است. شرکت ممکن است رشد فروش بالاتری نسبت به بازار داشته باشد زیرا ممکن است استراتژی های زیر را اتخاذ کند:

کاهش قیمت فروش محصول، جذب افراد بیشتری برای خرید.

افزایش هزینه های تبلیغاتی سنگین تر از رقبا، در نتیجه دستیابی به مشتریان بیشتر.

معرفی محصولات جدید برای جذب تقاضای جدید به جای تکیه بر خریدهای مکرر مصرف کنندگان از محصولات قدیمی.

تمام این موارد به افزایش سهم بازار به شرکت اجازه می دهد تا به مقیاس های بالاتری برسد. باعث کاهش میانگین هزینه و افزایش سود آوری آن می شود.

کلیه حقوق برای شرکت حسابداری سیستم حساب محفوظ است.