صفحه اصلی 02144846844 09195020448

صورت معاملات خرید و فروش معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی چیست

با توجه به نوع فعالیت اداره مالیات در سال های اخیر رویکرد های جدید آن برای جلوگیری از فرار های مالیاتی و رسیدگی سریع به حساب های مالیاتی مودیان است. سامانه ارسال معاملات فصلی یکی از سامانه هایی  است که سازمان امور مالیاتی کل کشور برای صورت معاملات فصلی (169) قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته است.

از نکات مهمی که باید برای صورت معاملات فصلی در نظر گرفت این است که وجود اشکال یا مغایرت در آن می تواند فرار مالیاتی تلقی شود و شامل جریمه های نقدی و در موارد خاصی حتی کیفری هم بشود. زیرا در معاملات خرید و فروش فصلی اطلاعات شما و همچنین شرکت هایی که با شما مراوده داشته اند جزییات کامل ارسال می شوند و در چنین شرایطی کوچکترین خطایی چه سهوا چه عمدا به راحتی قابل پیگیری می باشد.  

صورت معاملات فصلی ق.م.م چیست؟

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که شامل اصلی ترین نکات گزارشات فصلی است. “اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.”  

مهلت ارسال صورت معاملات خرید و فروش فصلی چقدر است؟ 

مهلت زمان ارسال صورت معاملات فصلی با توجه به  ۴۵ روز پس از پایان هر فصل می باشد. به عنوان مثال صورت معاملات خرید و فروش فصلی پاییز را تا پانزده بهمن ماه مهلت ارسال دارید. ارسال معاملات فصلی به صورت سه ماه به سازمان امور مالیاتی و کارشناسان آنها اجازه می دهد تا با سرعت و دقت بیشتری به بررسی معاملات فصلی بپردازند. زیرا بدیهی است که مقدار معاملات سه ماه از یک سال کمتر است.  

جریمه دیرکرد صورت معاملات فصلی خرید و فروش چقدر است؟

با توجه به ماده 160 قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم ارسال گزارشات فصلی همچنین تخلف هایی همانند عدم ارسال کد اقتصادی، استفاده از کد اقتصادی دیگران یا قرار دادن کد اقتصادی در اختیار دیگران جریمه ای برابر با 10 درصد معامله دارد. همچنین ارسال با تاخیر مدارک نیز جریمه ای یک درصد ارزش معامله در پی خواهد داشت.

مهم است بدانید که اگر هر کدام از خریدار یا فروشنده از دادن کد اقتصادی خود امتناع ورزد طرف دیگر موظف به ارسال کد اقتصادی و مشخصات می باشد. در چنین صورتی تنها برای آن طرفی که کد اقتصادی را تحویل نداده مشکل پیش خواهد آمد.  

چگونه وارد سامانه معاملات فصلی شویم؟

مودیان مالیاتی برای ثبت معاملات فصلی خود باید وارد سامانه ثبت معاملات شوند. برای این منظور باید به سایت سازمان امور مالیاتی کل کشور به آدرس inta.tax.gov.ir وارد شوند.این نکته را در نظر داشته باشید که ارسال اطلاعات تنها از طریق همین سامانه امکان پذیر می باشد و سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد هیچگونه را ارسال مدارک حضوری قرار نداده است.

پس باید تمامی مودیان نسبت برای ثبت معاملات خرید و فروش فصلی خود تنها از همین سامانه استفاده نمایند. چنین شرایطی ایجاب می کند در صورتی که تسلط کافی به امور مالیاتی ندارید یا مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید و یا اینکه با سپردن کار به حسابداران خبره ماملاتفصلی خود را به انجام برسانید.  

کلیه حقوق برای شرکت حسابداری سیستم حساب محفوظ است.